Privacy

Huizenmarkt heeft je gegevens nodig om voor je te werken, en we moeten ze soms bewaren voor andere wettelijke verplichtingen. Meer details over je privacy lees je in de onderstaande verklaring.

1. Organisatie

Huizenmarkt.nl
Keizersgracht 98
1015 DA Amsterdam
020 210 1516
contact@huizenmarkt.nl

2. Persoonsgegevens

De gegevens die wij van onze contacten verwerken zijn:

a. Naam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer

3. Doeleinden

We verwerken alleen gegevens wanneer het nodig is om contact met je te hebben, een verzoek uit te voeren of een factuur te kunnen sturen in het geval wij een betaalde opdracht moeten uitvoeren.

Contact

Wanneer je het contactformulier invult of ons een e-mail terugstuurt via contact@huizenmarkt.nl, willen we je graag een antwoord kunnen sturen. Dat kan alleen als we je naam en e-mailadres mogen verwerken. Wanneer je geen klant meer van ons wordt dan bewaren wij jouw gegevens tot maximaal 1 jaar.

Overeenkomst

Als je ons een betaalde opdracht hebt gegeven, dan verwerken we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die overeenkomst en bewaren we die gegevens ook zo lang we nog met deze opdracht bezig zijn. Behalve voor onze administratieplicht zullen wij uw gegevens een jaar na het einde van de gegeven opdracht.

Nieuwsbrief

We versturen vooralsnog geen nieuwsbrieven, dus hiervoor zullen jouw (email) gegevens niet gebruikt worden.

Facturatie

Wanneer je een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn uiteraard je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een juiste factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens maximaal 8 jaar.

4. Doorgifte

Huizenmarkt.nl schakelt enkele professionele externe diensten in om haar werk goed te kunnen uitvoeren:

  • E-mail en webhosting
  • Boekhoudsoftware
  • CRM software
  • Betaaldiensten

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, mail dan contact@huizenmarkt.nl.

Inzage, rectificatie en wisseling

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt natuurlijk het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, zoals wanneer de gegevens niet meer correct blijken te zijn, de verwerking onrechtmatig blijkt, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen onze verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken.

Toestemming intrekken

Hebben we jouw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming uiteraard ten allen tijde intrekken.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan hebt je uiteraard het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, vaak afgekort als AP.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij zullen verwerken.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Social media

Op onze website staan social media buttons. Via deze buttons (of via de websites waar je dan terecht komt) worden soms cookies geplaatst. Deze sociale media platforms hebben eigen privacyverklaringen waar wij geen invloed op hebben.

Cookies verwijderen

Wil je cookies voor onze website uitschakelen of verwijderen? Dan kun je dit doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit technisch werkt.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacy verklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacy verklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij over de wijzigingen ook direct met jou communiceren.