Waarom stappen beleggers in vastgoed financieringen?

beleggers vastgoed financieringen

Steeds vaker hoor je dat beleggers storten zich op Nederlands vastgoed, gedreven door de stijgende huurinkomsten en de verwachte stijging van huizenprijzen. Dit doen zij bijvoorbeeld door zelf via makelaars of via huizen opkopers die off-market deals aanbieden, waardoor het dure overbieden op Funda aanbod wordt overgeslagen. Omdat vastgoed aan populariteit blijft winnen, is het niet verbazingwekkend dat financieringen ervan ook vaker als interessante belegging worden gezien.

Huizen opkopers

De laatste tijd is woningtekort een populair onderwerp. De vastgoedprijzen blijven maar stijgen en het aanbod droogt erg snel op. In de hele keten zijn vele partijen actief, en er zijn zelfs makelaars die zich ontpoppen als huizen opkopers door zelf panden te gaan in- en verkopen, iets wat veel gedragscodes voor makelaars overigens verbieden.

Oorzaak kredietcrises

Hoewel het beleggen in vastgoed inmiddels veel vaker voorkomt, was het slechts een decennium geleden heel anders gesteld met de huizenmarkt, te beginnen met kredietcrisis van 2008. Banken verkochten hun slechte leningen aan beleggers en door snel dalende huizenprijzen werden deze als veilig bekend staande obligaties in hoog tempo minder waard.

Financiële instellingen kwamen logischerwijs in de problemen kwamen omdat zij elkaar niet meer vertrouwden. De markt tussen banken onderling functioneerden hierdoor niet meer, waardoor overheden zich zaken genoodzaakt om leningen op te kopen of garanties af te geven waardoor de geldmarkt weer ging functioneren.

Comeback van vastgoed

Uiteindelijk hebben de centrale banken van onder andere Europa, Japan, Engeland en de VS met ongekende bedragen leningen opgekocht. Mede hierdoor daalde de rente sterk en keerde het vertrouwen van beleggers weer langzaam terug. Een ongemerkt bij-effect is dat ook de hypotheenrente sterk daalde, en dit is dan ook hét begin van de grote vastgoed-boom gebleken.

Financieringen van en voor beleggers

Niet alleen beleggen in vastgoed is populair, ook beleggen in financieringen voor vastgoed wint snel aan populariteit. Het is het bekende verhaal: geld op de bank zetten kóst nu geld. Op de geldmarkt voor vastgoed investeerders worden steeds meer partijen actief, waarbij beleggers steeds vaker de rol van banken overnemen. Dit heeft onder meer te maken met strengere regelgeving voor banken.

Rentepercentages voor beleggers

De nieuwe fintech start-ups bouwen platforms en brengen kapitaalverschaffers en leners bij elkaar. Voor beleggers is het interessant om op deze wijze inkomsten uit het vermogen te halen. Rentepercentages tussen de 4,5% en 5,5 % zijn momenteel reëel. Het risico wordt beperkt door het eerste recht op de hypotheek. Dat biedt uiteraard het recht om bij wanbetalingen het zakelijk vastgoed te verkopen en toch het uitgeleende geld terug te kunnen krijgen.

Beleggers moeten vaak rekening houden met een looptijd van 10 of 15 jaar. Ook wordt er meestal een instapvergoeding van circa 2 % extra in rekening gebracht. Tot slot heeft de lener het recht om de financiering eerder af te lossen, waardoor er minder tijd is om de bij aanvang gemaakte kosten over de oorspronkelijke looptijd te verdelen.

Doorlooptijden vastgoed financieringen

Voor vastgoed ondernemers kan deze financieringsvorm interessant zijn vanwege de vaak korte doorlooptijden. Zakelijke vastgoed met overwaarde is op dit moment het belangrijkste criterium bij het al dan niet laten slagen van de transactie. In de meeste gevallen heeft de ondernemer al binnen drie à vier weken de gewenste financiering op de rekening staan, en kan vervolgens zich weer focussen op de volgende beleggingskans.