Rabobank: ‘Huizenprijzen stijgen in 2021 nog harder’

huizenprijzen stijgen sneller

Het tempo waarin de huizenprijzen in Nederland zijn gestegen dit jaar is versneld. Economen van de Rabobank verwachten daarom dat de huizenprijzen in 2021 met gemiddeld 14,4% gaan stijgen in ons land. Ook voor volgend jaar ziet het er zonnig uit voor huiseigenaren, want voor 2022 wordt nog een plus van 11,5% verwacht.

Huizenprijzen stijgingen 2021 – 2022

Wie de stijgingen op de huizenmarkt van 2021 en 2022 bij elkaar optelt, zal concluderen dat een gemiddeld huis in twee jaar 28% duurder is geworden: zo’n 90.000 euro. Eerder voorspelde Rabobank lagere groeipercentages, maar deze zijn dus naar boven bijgesteld. Onder meer omdat onze economie zich sneller dan verwacht herpakt van de covid-pandemie, alsmede dat de ECB de kapitaalmarktrentes laag houdt, wat weer tot uitdrukking komt in voorlopig lage hypotheekrentes.

Rabobank huizenprijzen 2021

Starters betalen de prijs

De bank besteedt in haar persbericht extra aandacht aan starters, voor wie de nieuwste ramingen een sombere boodschap zijn. Zo rekenen de economen voor dat (zelfs bij de huidige lage rente) een huis dat €90.000 duurder is geworden over 30 jaar een hogere maandlast van €300 geeft. Het op een later moment kunnen kopen van een huis werkt op die manier decennia door op de financiële ruimte van de huidige generatie starters.

Huizenprijzen Flevoland

In de afgelopen jaren was Flevond de provincie waar koopwoningen het snelst in waarde stegen, en de economen verwachten dat dit ook dat dit de komende tijd nog even blijft. Zij voorzien daarom een waardestijging van 20% voor 2021 en nog eens 15% in 2022. De kleinste groei was er met ‘slechts’ 12% voor de regio Groot-Amsterdam, maar dat komt omdat daar de huizenprijzen in Amsterdam al veel eerder flink stegen.