Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert 247 Media B.V. u over het gebruik van uw gegevens binnen de website Huizenmarkt.nl en app van Huizenmarkt.nl (hierna: ‘Huizenmarkt.nl). Huizenmarkt.nl richt zich op het tonen van onroerendgoedobjecten die te huur staan. Via Huizenmarkt.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;

eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-11-2017.

247 Media B.V. is gevestigd te Nijmegen op de Graafseweg 274 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68266766.

2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Huizenmarkt.nl account

a. Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op Huizenmarkt.nl moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mailadres verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, e-mail adres, pasfoto, adres, telefoonnummer en geslacht.

247 Media B.V. biedt u de mogelijkheid om in te loggen met behulp van uw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, e-mail adres en geslacht) automatisch aangevuld met de (persoons)gegevens die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Huizenmarkt.nl vraagt deze gegevens uitsluitend met uw toestemming op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw account.

b. Doeleinden van het gebruik

Huizenmarkt.nl gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Huizenmarkt.nl account voor de volgende doeleinden:

a) Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

b) Diensten op Huizenmarkt.nl

De (persoons)gegevens uit uw Huizenmarkt.nl account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u aan Huizenmarkt.nl, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden;

het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerendgoedobjecten of wijzigingen in onroerendgoedobjecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;

het verzorgen van de communicatie met een aanbieder van een onroerendgoedobject; zo kunt u bijvoorbeeld via Huizenmarkt.nl reageren;

c) E-mail marketing

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Huizenmarkt.nl uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief of nieuwsflits met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Huizenmarkt.nl, zoals bespaartips en informatie over verhuisdiensten. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Huizenmarkt.nl aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning & interieur en financiële dienstverlening. Het betreft: vereniging de Vastelastenbond.

d) Klantcontact

De gegevens uit uw account kunnen tevens door Huizenmarkt.nl worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

3. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

a. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van Huizenmarkt.nl wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van Huizenmarkt.nl (surfgedrag en klikgedrag) bijgehouden. Het IP-adres wordt tijdelijk in een logbestand opgeslagen.

b. Doeleinden van het gebruik

247 Media B.V. gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van Huizenmarkt.nl en personaliseren van advertenties

247 Media B.V. gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Huizenmarkt.nl voor statistisch onderzoek. Doel hiervan is het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties op Huizenmarkt.nl, en andere websites die u bezoekt, worden geplaatst. 247 media B.V. anonimiseert deze gegevens waar mogelijk.

b) Beveiliging van Huizenmarkt.nl

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van Huizenmarkt.nl te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van Huizenmarkt.nl als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

247 Media B.V. verstrekt, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, uw gegevens aan partners zodat deze met u contact kunnen opnemen. Het betreft: vereniging de Vastelastenbond. Wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, kan zij u per e-mail en/of telefonisch kan benaderen over aanbiedingen betreffende energie, tv, internet en bellen, en/of verzekeringen (autoverzekering, reisverzekering, zorgverzekering, inboedelverzekering). De privacy- en cookieverklaring van de Vastelastenbond kunt u hier vinden.  

247 Media B.V. verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te leveren, of 247 Media B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

5. Beveiligingsmaatregelen

247 Media B.V. neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. 247 Media B.V. doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en 247 Media B.V.. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

6. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account.

7. Bewaartermijnen

247 Media B.V. bewaart de gegevens in uw account gedurende 2 jaar na uw laatste gebruik van de dienst.

Wanneer u ons een vraag stelt of een verzoek indient via e-mail of een contactformulier, bewaren wij uw bericht zo lang als nodig is voor de volledige afhandeling van uw vraag of verzoek.

8. Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd).

Technische of functionele cookies 

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. 

Analytics cookies

Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Advertentie cookies

Deze site maakt gebruik van de volgende advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties:

Adcrowd

AdRoll

AdRoll pixel

AdRoll Roundtrip

AppNexus

BidSwitch

DoubleClick

Facebook Custom Audience

Facebook pixel

Google Adwords Conversion

Google Adwords user lists

Google Dynamic Remarketing

LiveRamp

OpenX

ShareThrough

Yahoo Ad Exchange

GA Audiences

Hotjar

Facebook Connekt

Google Tag Manager

Middels de cookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Middels de cookies wordt informatie over uw klik- en surfgedrag verzameld, om advertenties te kunnen tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking door deze partijen kunt u vinden in het Privacybeleid van de betreffende partij. Google, Facebook, Yahoo, ShareThrough, Liveramp, Adroll, Hotjar en OpenX zijn gevestigd in de Verenigde Staten. 

Google, Facebook, ShareThrough, Liveramp en OpenX zijn Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat doorgifte naar deze partijen is toegestaan omdat sprake is van een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens. 

Met partijen uit de VS die niet Privacy Shield-gecertificeerd zijn, sluiten wij een EU-modelcontract, zodat passende afspraken over de omgang met persoonsgegevens zijn gemaakt en de doorgifte naar deze partijen toegestaan is.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

9. Websites van derden

Dit Privacy- en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

10. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken;

u kunt bezwaar indienen tegen de verwerking;

u kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken;

u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn, of om de verwerking van de gegevens te beperken.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens)

11. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van 247 Media BV kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde die de onderneming zal overnemen. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal 247 Media B.V. u hierover tijdig via Huizenmarkt.nl informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan 247 Media B.V. richten.

11. Wijzigingen

247 Media B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via Huizenmarkt.nl of per e-mail bekend worden gemaakt. Huizenmarkt.nl adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan 247 Media B.V. richten.

Vragen?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met ons:

247 Media B.V. t.a.v. Huizenmarkt.nl

Graafseweg 274

6532ZV Nijmegen

[email protected]