Huurtips

Hoe vergroot ik mijn kansen?

Maak direct een account aan op Huizenmarkt.nl

Huizenmarkt.nl verzameld voor jou het huuraanbod in Nederland. Wij nemen het werk voor je uit handen, zodat je niet meer tientallen of honderden woningsites hoeft af te zoeken en in de gaten moeten houden voor wat er beschikbaar is of komt. Huizenmarkt.nl toont een zo volledig overzicht op haar website van huurhuizen in Nederland.

Maak een zoekprofiel aan

Je kunt gratis 1 zoekprofiel aanmaken. Je ontvangt dan automatisch een e-mail, wanneer wij een nieuwe huurwoning hebben gevonden die voldoet aan jouw zoekprofiel. Zo ben je altijd direct op de hoogte, wanneer er iets beschikbaar is dat voldoet aan je wensen.

Probeer snel te reageren

Het is altijd verstandig om direct te reageren, wanneer je een woning op onze website ziet of per mail ontvangt, waarin je interesse hebt. Sommige woningen zijn erg populair en wordt veel op gereageerd. Als je te lang wacht met reageren, is de kans dat de woning niet beschikbaar is en er al andere gegadigden zijn aanzienlijk.

Stuur een duidelijke en volledige reactie

Wanneer je op een woning reageert, adviseren wij om dit zo duidelijk en volledig mogelijk te doen. Stel je netjes voor en omschrijf jezelf of jullie gezin. Verhuurders vinden het vaak belangrijk om te weten, met wat voor huurders ze te maken hebben. Door jezelf goed en volledig te presenteren, vergroot je de kans dat je verhuurder de woning aan je wilt verhuren.

Huurprijs

Wet beschermt huurder.

Nadat je een huurcontract hebt getekend, heb je het wettelijke recht om je huurcontract binnen 6 maanden. Te laten toetsen. De huurder wordt door de wet altijd gezien als zwakkere partij. Het is altijd verstandig om je huurcontract achteraf te laten toetsen. Wanneer je op voorhand een discussie start over de huurprijs, kan de huurder ervoor kiezen om de woning niet aan je te verhuren. Vandaar dat het in de wet zo geregeld is dat dit achteraf kan.

Binnen 6 maanden toetsen bij de huurcommissie

Je hebt 6 maanden de tijd na het tekenen van je huurcontract, om dit te laten toetsen. Dit kun je laten doen bij de huurcommissie. Indien blijkt dat je te veel huur hebt betaald en de huurprijs lager dient te zijn. Krijg je het te veel betaalde bedrag met terugwerkende kracht terug. Na 6 maanden geldt dit recht niet meer. Wij adviseren daarom altijd om je huurcontract tijdig te laten toetsen.

Hoe zit het met geliberaliseerde contracten

Als een woning te huur word aangeboden met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, is deze woning geliberaliseerd. Bij deze woningen/contracten is het grootste gedeelte van de huurbescherming niet van toepassing.

Voor woningen onder de huurtoeslag grens, wordt gebruikgemaakt van een puntentellingssysteem om de huurprijs te berekenen. Wanneer de huurprijs wel boven de huurtoeslaggrens ligt, maar volgens het puntentellingssysteem, zou deze eronder moeten liggen, kun je wel naar de huurcommissie om de liberalisatie ongedaan te maken en een verlaging met terugwerkende kracht aan te vragen.

Hoe zit het met een all-in huurprijs

Er is sprake van een all-in huurprijs als je een vast bedrag betaald voor de huur en de bijkomende servicekosten, zonder te weten welk deel de huur is en welk deel de overige kosten. Dit is niet toegestaan.

Een all-in huurprijs zoals hierboven beschreven kan nooit geliberaliseerd zijn. Betaal je een all-in huurprijs zoals hierboven geschreven die boven de huurtoeslaggrens ligt, kan je deze altijd binnen 6 maanden na het tekenen van het contract, laten controleren door de huurcommissie.

De omgeving van het huurobject

Bepaal voor jezelf of het gewenste huurobject ook in de gewenste omgeving ligt. Denk hierbij aan zaken als zoals winkels en scholen in de buurt. Is er voldoende parkeergelegenheid als je beschikt over een auto of vaak bezoek ontvangt die met de auto komt? Zijn er supermarkten in de buurt en hoe is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer? Dit zijn allemaal zaken die voor jou kunnen bepalen of het huurobject in een voor jou gewenste omgeving ligt. Je kunt dit zelf onderzoeken bij een bezichtiging of dit navragen bij de verhuurder. Wel adviseren wij altijd om zelf onderzoek te doen. De afstanden die verhuurders aangeven, zijn vaak namelijk hemelsbreed.

Bekijk goed de staat van het huurobject

Is de huurwoning geïsoleerd?

Wanneer je van plan bent om iets te huren en een bezichtiging hebt, bekijk dan altijd goed de staat van het huurobject. Is de woning goed geïsoleerd in verband met kou en geluidsoverlast.

Is de woning goed beveiligd tegen inbraak?

Controleer of de woning voldoende beveiligd is tegen inbraak en controleer wat voor sloten er worden gebruikt en of deze eventueel een keurmerk hebben. Dit is ook belangrijk om te weten, wanneer je verzekerd bent tegen inbraak. Sommige verzekeraars eisen van een verzekerde dat er sloten aanwezig zijn met een keurmerk.

Hoe zien de vloeren en muren eruit?

Bekijk goed hoe de muren en vloeren eruit zien. Moet er geschilderd worden, is dit toegestaan door de verhuurder en wie neemt die voor zijn rekening? Maak hier duidelijke afspraken over.

Hoe ziet het sanitair eruit?

Schoon sanitair is belangrijk voor je gezondheid. Controleer of alles er goed uit is en er geen schimmel aanwezig is. Is er voldoende luchtafvoer in badkamer?

Laat afspraken op papier zetten

Neem hier de tijd voor en stel hier eventueel vragen over aan de verhuurder. Indien er toezeggingen worden gedaan over bijvoorbeeld het opnieuw schilderen van muren of het aanbrengen van nieuwe sloten, laat dit dan altijd opnemen in het huurcontract. Maak indien nodig ook foto’s van de status van de huurwoning, zodat je achteraf niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade aan de woning, die al aanwezig was.

Kijk je huurcontract goed na

Hoe is de huurprijs opgebouwd

Een huurprijs wordt vaak opgebouwd uit een basisprijs (kale huur), soms komen daar nog allerlei kosten bij zoals bijvoorbeeld servicekosten, G/W/L, televisie/internet, schoonmaakkosten. Bekijk goed wat er is inbegrepen in de basisprijs en wat niet.

Wie neemt herstelkosten voor zijn rekening?

In een huurcontract staat gebruikelijk welke kosten voor herstellingen en reparaties voor de huurder zijn en welke voor de verhuurder. In veel gevallen zijn kleine reparaties voor de huurder en grote herstellingen voor de verhuurder. Soms staat er ook in een huurcontract opgenomen dat je eens in de zoveel jaar de muren schildert. Kijk dit goed na in het huurcontract, zodat duidelijk is met welke extra kosten je te maken kan krijgen.

Brandverzekering

Het is altijd belangrijk dat je verzekerd bent tegen brand. In een huurcontract staat vaak aangegeven wie hiervoor een verzekering dient af te sluiten. Dit is niet altijd verplicht, toch raden we je sterk aan om je altijd te verzekeren tegen brand. Een brandverzekering kun je vaak al afsluiten voor enkele euro’s per maand.

Veilig gebruik

Wij doen er als Huizenmarkt.nl natuurlijk alles aan om oplichters te weren van ons platform. Toch is het belangrijk, om altijd voorzichtig te zijn. Wij hebben hier een speciale pagina voor aangemaakt. Bekijk de pagina veilig gebruik.

Wat zijn Servicekosten?

Als huurder kan het voorkomen dat je servicekosten dient te betalen bovenop de kale huurprijs. Hier krijg je bepaalde diensten voor terug. Dit kan bijvoorbeeld een voorschot G/W/L zijn of het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes in bijvoorbeeld flatgebouwen.

In het huurcontract dient vermeld te staan, welke diensten en leveringen je krijgt voor de servicekosten. De verhuurder heeft de verplichting om elk jaar een overzicht te sturen van de gemaakte servicekosten. Vaak is er namelijk sprake van een voorschot en wordt dit aan het einde van het jaar verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het kan voorkomen dat op basis hiervan de servicekosten worden aangepast.

Huurtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag is bedoeld voor huurders voor wie de huur te hoog is ten opzichte van hun inkomen en hierdoor recht hebben op een extra toeslag.

Het is een bijdrage vanuit de overheid voor de huur. Hiervoor gelden bepaalde eisen. Je dient een zelfstandige woonruimte te huren met een eigen ingang, alsmede een eigen badkamer, toilet en keuken. Er zijn hier wel uitzonderingen op. Dit kun je navragen bij de gemeente.

Vaak kun je ook bij de verhuurder navragen of de woning voldoet aan de eisen voor het aanvragen van huurtoeslag.

Aanvullende eisen

Naast de eisen die er gesteld worden aan het gehuurde, zijn er ook eisen die er gesteld worden aan de huurder. Onder andere de hoogte van je inkomen en je eigen vermogen bepalen of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wil je meer weten of de regels voor huurtoeslag? Dan kun je terecht op www.toeslagen.nl hier vind je de actuele regels die er gelden voor het aanvragen van huurtoeslag en wie hiervoor in aanmerking komt.

Tips bij het huren van een kamer

Een lijstje met belangrijke punten om op te letten
 1. Is de huurprijs van deze kamer correct (er is een puntensysteem waarmee de maximale huur van een kamer bepaald wordt).
 2. Hoe zijn de kosten voor G/W/L geregeld.
 3. Hoe zit het met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een keuken, toilet of douche. Moet je deze met meerdere bewoners delen en hoe wordt hiermee omgegaan door de medebewoners.
 4. Wie zijn je medebewoners. Kijk of je kennis met ze kunt maken.
 5. Zijn er extra kosten waar je rekening mee dient te houden?
 6. Heeft de kamer een eigen opgang of hoe is deze te bereiken.
Inschrijven bij gemeente

Wanneer je je nieuwe kamer betrekt is het belangrijk je tijdig (binnen 5 dagen) in te schrijven bij de gemeente. Dit is belangrijk voor allerlei zaken en toeslagen, bijvoorbeeld studiefinanciering voor uitwonenden.

Rechten en plichten

Als huurder en verhuurder heb je beide te maken met rechten en plichten. We hebben het even voor je op een rijtje gezet.

Als huurder heb je recht op:

 1. Huurbescherming.

Als huurder heb je de plicht om:

 1. Tijdig de huur te voldoen.
 2. Je te gedragen als een “goede” huurder.
 3. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst, het gehuurde in een nette staat achter te laten.
 4. Het gehuurde te schoon en netjes te houden.

De verhuurder heeft de plicht om:

 1. G/W/L te leveren zoals in het huurcontract staat vermeld.
 2. Groot onderhoud te verrichten.
 3. Rustig woongenot te verschaffen. Zo mag een verhuurder niet zonder jouw toestemming zomaar je kamer betreden.
 4. Het gehuurde in goede staat aan te bieden en houden.
Beëindigen van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan alleen beëindigd worden door een geldige opzegging van de huurder zelf. Een verhuurder kan niet zomaar de huurovereenkomst stopzetten. Wil een verhuurder een huurovereenkomst stoppen, dan dien je daar altijd zelf schriftelijk mee in te stemmen. Wanneer je hier niet mee akkoord gaat, dan dient de verhuurder naar de rechter te stappen met een gegronde reden om de huurovereenkomst te beëindigen.

Hier zijn voorbeelden van gegronde redenen op basis waarvan een verhuurder het beëindigen van de huurovereenkomst via een rechter kan eisen.

 1. De huurder gedraagt zich niet als een “goede” huurder.
 2. Er geldt een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, en dit uitdrukkelijk is afgesproken. Bijvoorbeeld omdat de verhuurder de kamer na deze periode zelf wilt betrekken of omdat de vorige huurder de kamer dan weer zal betrekken.
 3. Wanneer de huurder niet in wil stemmen met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst.
 4. Als de verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
 5. Wanneer de verhuurder een bepaald bestemmingsplan voor het pand wilt uitvoeren.
Brandveiligheid

Brandveiligheid is natuurlijk erg belangrijk. In het verleden is het vaker voorgekomen dat er brand uitbreekt in studentenhuizen. Studenten raken hierbij gewond of komen zo ineens op straat te staan, omdat het gehuurde niet meer bewoonbaar is.

Bekijk goed hoe de verhuurder omgaat met brandveiligheid. Welke maatregelen zijn er genomen. Bespreek dit eventueel met de verhuurder. Zijn er bijvoorbeeld rookmelders en brandblussers aanwezig in het pand. En zijn er blusdekens en is er een touwladder aanwezig. Veel mensen staan hier pas bij stil als het te laat is. Wij adviseren daarom om goed te kijken hoe dit geregeld is binnen het gebouw waar je een kamer wilt gaan huren.